firefox VRotor bildades 2008 för att realisera ett utvecklingsprojekt inom småskalig vindkraft som hade genomförts med resurser från Gullberg & Jansson AB, Lunds Tekniska Högskola samt några externa aktörer. Företagets verksamhet startade i augusti 2008 och har sedan dess bara i begränsad omfattning kommit att arbeta med vindkraftens potential för mindre enheter. Tyngdpunkten har istället legat på forskning och utveckling kring en rad andra koncept och produkter med potentiella besparingar för energi och miljö.

Tidigt fann VRotor en nisch bland batterivårdande produkter som avsevärt minskar den miljöbelastning som en hög omsättning av bly/syra batterier innebär. Andra positiva effekter av dessa produkters inträde på marknaden är minskade kostnader och ökad tillförlitlighet för användarna.

Under 2010 har VRotor AB övergått i VRotor och verksamheten har nu två ben; energi- och teknikkonsult inom produktutveckling, kvalitetssäkring, problemlösning samt energieffektiviseringar i fastighetssegmentet i det ena benet och batterivårdande produkter i det andra.

Det finns idag många företag och entreprenörer inom miljö- och energiteknik som har såväl goda idéer som goda produkter, ibland även till rätt pris. VRotors filsofi är att inte göra samma sak på ett lite annorlunda sätt, utan att göra radikalt annorlunda i sak eller sätt. Genom att utmana invanda tankesätt, att hela tiden förankra tekniken i grundläggande fysikaliska principer och att arbeta med det som ingen annan gör eller att välja avsevärt billigare produktion är vi övertygade om att våra kunder kan få tillgång till produkter som ger såväl lägre kostnader som lägre belastning på miljön.