VRotor AB - Produkter och tjänster, för ekonomi och miljö
 

Effektivitetshöjande och emissionshämmande förbehandlings- och stödsystem för förbränningsmotorer

Inom detta område finns det massor av såväl nya som gamla idéer både från oss i företaget och från kreativa uppfinnare. Med utgångspunkt i VRotors affärsidé så sker en kontinuerlig utvärdering av olika koncept och då vi ser tecken på att funktionen står sig väl i förhållande till pris och implementeringskomplexitet så går vi vidare med djupare analyser. Detta är i nuläget en väldigt liten del av Företagets verksamhet, men vi kommer under sommaren 2009 att utvärdera de hypoteser som finns kring BatteriPulsLaddarens positiva effekter på Ottomotorer (tändstift).

Högeffektiva vattenvärmepumpar

Då vi sett möjlighet att tillvarata tekniska framsteg inom ovanstående område i omvandlingen av lågvärdig energi till nyttig värme så bedriver företaget idag ett omfattande forskningsprojekt tillsammans med resurser ur moderbolaget i syfte att väsentligt öka verkningsgraden i produkter för uppvärmning av vatten, såsom tappvarmvatten eller vattenburen uppvärmning.