VRotor AB - Produkter och tjänster, för ekonomi och miljö
 

Kostnadseffektiva lösningar för småskalig vindkraft

Med de priser som kringutrustning och installation av mindre vindturbiner belastas med idag så arbetar VRotor för närvarande med att finna tekniska lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt kan ta till vara den energi som går att utvinna med ett mindre vindkraftverk. De nya reglerna som tillåter 3 m rotordiameter utan bygglov gör det möjligt att komma upp i en märkeffekt på 2 kW. Med vindförhållanden som på Skånes västkust, där vi håller till, kan ett sådant vindkraftverk alstra över 5000 kWh per år, d.v.s. 25-30% av behovet för en normalstor villa.

Vi förväntar oss att under året ha utvecklat klart vår första produkt inom detta område; en dockningssats för hus med vattenburen värme, där vindkraftverket kan förse huset med tillskottsvärme. Denna värme tillförs självfallet då det blåser, vilket sker i större omfattning under höst och vinter när behovet finns.

Vertikalrotorturbin för byggnadsnära installation

VRotors första utvecklingsprojekt var en vertikalrotorturbin avsedd för småskalig vindkraft, d.v.s. 0,5 - 3 kW för hushåll, fritidshus och liknande. Denna turbin utvecklades under 2007 och uppvisade väldigt goda aerodynamiska egenskaper i jämförelse med de vindturbin som fanns tillgängliga på markanden vid aktuell tidpunkt. De parametrar som utmärker konstruktionen är lågt ljud, låg rotationshastighet och goda prestanda vid låga vindhastigheter. För närvarande vilar dock konceptet då vi dels inte hittat någon kostnadseffektiv matchande generator och dels för att vi valt att lägga fokus på andra delar av systemet som förväntas göra mer för totalkalkylen för småskalig vindkraft.