Solvärme

VRotor genomför utveckling av såväl solfångare som komponent som system och systemkomponenter för solvärme. Samtliga solvärmelösningar marknads- förs via Gullberg & Jansson AB (www.gullbergjansson.se). För tillfället arbetar vi på att införa den miljövänliga (glykolfritt) och kostnadseffektiva systemlösningen med självdränerande system i samarbete med några av landets mest kompetenta solvärmeforskare.

Energieffektivisering

VRotor säljer kompetens och rådgivning i energieffektiviseringsfrågor rörande uppvärmning av fastigheter. Tyngdpunkten ligger på värmepumpslösningar och solvärme.

Kemikaliefri Poolvattenrening

VRotor bidrar med konceptformulering, strömningskompetens och organisation av utvärderingsmetoder i ett utvecklings- projekt för kemikaliefri poolvattenrening.

Vindkraft

I sitt arbete med såväl småskalig som vertikalrotorvindkraft så har VRotor vunnit en del erfarenheter som har visat sig värdefulla i utvärdering av vindkraftslösningar.