BatteriPulsLaddare

Applikationer   Teknik och testdata   Försäljning   Bakgrund

 

Lastbil

VRotor har valt att fokusera såväl tester som marknadsföring på lastbilssektorn där värdet av att undvika oönskade stopp p.g.a. batterifel är stort. Om du använder din lastbil så att du står mycket på tomgång eller har stora uttag av eleffekt som elektrisk utrustning i hytt, värmare eller hissbart golv i lastutrymmet så är risken stor att batterierna laddas för dåligt under en längre tid eller djupurladdas vid upprepade tillfällen utan tillräcklig återhämtning däremellan. I dessa tillämpningar har BatteriPulsLaddaren i samtliga fall visat sig kunna undvika byte av batterier och hittills lyckats förhindra fullständig urladdning. Ett par batterier till en lastbil kostar från 2 x 2000 SEK exklusive moms och exklusive miljöavgifter. För en bråkdel av denna kostnad får du en produkt som med stor sannolikhet förhindrar att batterierna måste kasseras, som undviker oönskade stopp och som enkelt ansluts med två skruvar (i polklämmorna) och en självhäftande baksida – lättare än så kan det inte bli!

Om du använder kylmaskin för vissa transporter så kan en BatteriPulsLaddare hjälpa dig att hålla kylmaskinens batteri vid liv så att du inte behöver riskera en oönskad överraskning när du väl behöver kylmaskinen.

Marin

I båtar har tillför- litlighetsaspekten alltid en säker- hetsaspekt under- ordnad. För den som äger en fritidsbåt så sker användandet inte alltid så ofta som man kanske kunde önska och när båten inte använts på länge så kan oron för att motorn inte ska starta lätt komma smygande. Det får bara inte hända att motorn inte startar på första eller andra försöket och att batteriet inte orkar med ett tredje försök när man legat stilla till havs en stund. För många båtägare är kostnaden också en bitter realitet när man har många batterier av marin typ som när de stått för länge och vägrar laddas fullt igen måste bytas till en kostnad motsvarande flera helgutflykter med båten. Till det kommer en bra stunds arbete och tungt slit med batteribytet. BatteriPulsLaddaren kan återigen inte utföra mirakel, men den kan med stor sannolikhet förhindra ett annars nödvändigt och kostsamt byte av batterier och den gör resan med den ringrostiga båten betydligt tryggare.

Entusiastfordon

Alla som äger en bil eller motorcykel som bara används vid väl valda tillfällen har säkert fått erfara problem med batterier som trilskas när man väl ska starta och många har en batteriförbrukning som är skyhög sett till den korta körsträcka som tillryggalagts mellan bytena. Att batteriet hålls laddat under t.ex. vinteruppehållet kommer du inte ifrån, men antalet laddningar och det allmänna skicket på batteriet förbättras avsevärt om du har en BatteriPulsLaddare inkopplad. Likaså når batteriet snabbare sin fulla kapacitet när du väl börjar använda det på allvar.